irakliy (irakliy) wrote,
irakliy
irakliy

К ОКОНЧАНИЮ ВЫБОРОВ! / ДО ЗАВЕРШЕННЯ ВИБОРІВ!

Опубликованы результаты голосования любителей фантастики нашей страны на выдвижение кандидатов на премии Еврокона-2013 от Украины.
http://klf-portal.livejournal.com/301226.html
…С конца 80-тых годов прошлого века и вплоть до 2010 года такое было возможно в основном в рамках клуба, и в среде «приближенных» к клубу, не более. Сейчас это возможно в масштабах всей страны, Украины! Растём. А если серьёзнее, удалось сделать то, что пока не удалось сделать ни одному фэндому постсоветских республик (стран) и даже некоторым фэндомам европейских стран.

Несущественно, сколько человек проголосовало, даже несущественно, каков результат (в данном конкретном случае). Важно, что каждый, кто хотел высказать свое мнение, смог это сделать и его услышали.
Лет сорок назад я хотел изменить весь Мир! А сейчас счастлив от того, что смог изменить систему выборов в фэндоме одной страны. За свою жизнь я понял одну очень простую, но очень важную вещь: если даже ты меняешь что-то «малое», тем самым ты уже меняешь «весь Мир»!
Я прекрасно понимаю что «Демократия - наихудшая форма правления, если не считать всех остальных», но пока ничего лучшего человечество не придумало. И потому я прошу всех тех, кого не удовлетворит результаты выборов, не особо возмущаться.
Мне тоже многое не нравится в существующей объективной реальности, но я хоть стараюсь что-то изменить. Если вам не нравится сегодняшняя Погода, можете, конечно, жаловаться, но не надо ругать приборы, отражающие ее.
Или меняйте Погоду, или просто перестаньте кого-либо обвинять в том, что происходит за пределами вашего дома!
Искренне ваш – Ираклий Вахтангишвили
Вице-президент ВОЛФ (это так, для поддержания имиджу:)).
====
Опубліковані результати голосування любителів фантастики нашої країни на висування кандидатів на премії Єврокону-2013 від України.
http://klf-portal.livejournal.com/301226.html
…З кінця 80-тих років століття, що минуло, і майже до 2010 року таке було можливо в основному в межах клубу, і у середовищі «наближених» до клубу, не більше. Зараз це можливо у масштабах всієї країни, України! Ростемо. А якщо більш серйозно, вдалося зробити те, що досі не вдалося зробити жодному фендому пострадянських республік (країн) і навіть деяким фендомам європейських країн.

Несуттєво, скільки людей проголосувало, навіть несуттєво, який результат (у даному конкретному випадку). Важливо, що кожен, хто хотів висловити власну думку, зміг це зробити і його почули.
Років сорок тому я хотів змінити увесь Світ! А зараз щасливий від того, що зміг змінити систему виборів у фендомі однієї країни. За своє життя я зрозумів одну дуже просту, але дуже важливу річ: якщо навіть ти змінюєш щось «мале», тим самим ти вже змінюєш «увесь Світ»!
Я добре розумію, що «Демократія - найгірша форма правління, якщо не брати до уваги всі інші», але поки нічого краще людство не вигадало. І тому я прошу всіх тих, кого не влаштують результати виборів, не дуже сперечатися.
Мені теж багато що не подобається в об’єктивній реальності, що існує, але я хоча б намагаюся щось змінити. Якщо вам не подобається сьогоднішня Погода, можете, звісно, жалітися, але не треба лаяти прилади, що її фіксують.
Або змінюйте Погоду, або просто облиште когось звинувачувати в тому, що відбувається за межами вашого дому!
Щиро ваш – Іраклій Вахтангішвілі
Віце-президент ВОЛФ (це так, для підтримки іміджу:)).
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments